Het Luxor Theater heeft een nieuw adres:
http://www.luxor.nl

U wordt zo automatisch doorgestuurd naar de nieuwe site.